Korespondence s panem Borisem Šťastným

From: Matous Novak
Sent: Thursday, January 26, 2012 8:06 PM
To: 'boris.stastny@psp.cz'

Vážený pane poslanče,
obracím se na Vás jako občan, obyvatel vašeho volebního kraje Praha a jako volič (Váš někdejší i potenciálně budoucí) ve věci rozhodnutí vlády poskytnout MMF půjčku za účelem nejisté záchrany Eura.

Nejsem ekonom. Nedokážu odborně posoudit, nakolik je půjčka vratná a efektivní. Jako člověk a volič ale mám "kompetenci" posuzovat způsob používané argumentace.

Premiér Petr Nečas k tomu řekl: "Vláda České republiky pod mým vedením považuje za důležité, aby byl vyslán signál, že i účastí na této půjčce patříme do skupiny států ekonomicky zdravých a konsolidujících své finance."

Naprosto zásadně a vážně se ptám: Komu vláda vysílá ten signál?
Investorům, kteří zvažují podnikat u nás? Ti přece hledí na míru zdanění, byrokratické překážky, kvalitu pracovní síly, atd. Rozhodně nesledují, jaké "svaly" ukazuje politická reprezentace. Bankám, které nám půjčují na deficitní rozpočty? Ty se zajímají o to, jak šetrně s penězi nakládáme.

Ten signál vysíláme špičkám EU. Dáváme jim vědět, že se zase podřizujeme. Že jsme zase ochotni udělat něco, co není v našem zájmu. Jiné vysvětlení bohužel neexistuje.

Protože na poskytnutí záruky vláda potřebuje souhlas parlamentu, žádám Vás, abyste při hlasování v poslanecké sněmovně tomuto postupu zabránil. Když jsme přijímali Lisabonskou smlouvu (navzdory faktu, že snižovala váhu našeho hlasu), bylo to s odůvodněním, že je to proto, abychom i nadále mohli "uplatňovat vliv". Žádám Vás, abyste se zasadil o to, aby Česká republika konečně začala svůj vliv uplatňovat!!!

Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď???

S pozdravem

Matouš Novák

 


-----Original Message-----
From: Boris Šťastný
Sent: Wednesday, March 21, 2012 11:09 AM
To: Matous Novak

Vážený pane Nováku,
děkuji Vám za zprávu. Jakkoli jsem podobně jako Vy nebyl příznivcem myšlenky poskytnout Mezinárodnímu měnovému fondu půjčku, výsledných 38 miliard, které Česká republika na základě rozhodnutí vlády uvolnila, je pro mne oproti původně požadovaným 90 miliardám přijatelný kompromis. V této výši by se neměla půjčka negativně projevit na kurzu koruny ani na bezpečném rozložení devizových rezerv. Vládou učiněný krok proto plně respektuji.

S přátelským pozdravem

MUDr. Boris Šťastný
Poslanec
Předseda Výboru pro zdravotnictví

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Malostranské nám. 7/19, 118 26 Praha 1
Tel.: +420 257 173 349
Fax: +420 257 532 286
E-mail: boris.stastny@psp.cz
Internet: www.borisstastny.cz
 


-----Original Message-----
From: Matous Novak
Sent: Wednesday, March 21, 2012 4:58 PM
To: 'Boris Šťastný'

Vážený pane Šťastný,
děkuji Vám za Vaši reakci. Velmi si ji cením. Na druhou stranu Vaše odpověď nereaguje na to, co jsem Vám prve psal. Zmínil jsem se o těžko pochopitelné ARGUMENTACI.

Proto bych Vám chtěl položit ještě jeden dotaz. Píšete, že jde o "přijatelný kompromis". Kompromis mezi čím??? Mezi ekonomickými a měnovými důvody na jedné straně a nutností ustoupit tlakům EU na straně druhé? Nebo co tedy přijetím dohody získáme? Pokud odpovíte, že bychom měli (znovu) ustoupit, možná to pochopím. Sám jsem ve svém osobním životě ustoupil mnoha tlakům. Pro mě samotného bylo ale důležité si uvědomit, že ustupuji a ČEMU.

Prosím, odpovězte mi: Ustupujeme nějakým tlakům? Prosím, popište mi charakter těch tlaků. A odpovězte, alespoň sám sobě, jak dlouho ještě budeme pořád a pořád ustupovat?

S pozdravem

Matouš Novák

 


-----Original Message-----
From: Boris Šťastný
Sent: Thursday, March 22, 2012 11:01 AM
To: Matous Novak

Vážený pane Nováku,
logiku argumentace by Vám lépe vysvětlil předseda vlády, která takto rozhodla.

V zásadě jde o to, že naše země jakožto plnohodnotný člen Evropské unie čerpala a i nadále čerpá velký objem prostředků z evropských fondů pro svůj vlastní rozvoj. V rovnocenném svazku není však možné pouze brát, a proto ve chvíli, kdy jsme byli EU požádáni o půjčku na záchranu eura, rozhodla se vláda této žádosti vyjít vstříc, alespoň v rámci našich finančních možností. Získáváme tím pověst důvěryhodného a spolehlivého partnera. Kompromis pak spočívá mezi našimi závazky a reálnými možnostmi spoluúčasti.

S přátelským pozdravem

MUDr. Boris Šťastný
Poslanec
Předseda Výboru pro zdravotnictví

 


-----Original Message-----
From: Matous Novak
Sent: Thursday, March 22, 2012 7:15 PM
To: 'Boris Šťastný'

Vážený pane Šťastný,

znovu Vám děkuji za reakci. Jestli Vám teď správně rozumím, tak existuje nebezpečí, že kdybychom s rozpočtovou krizí bojovali jinými prostředky než zbytek EU, může nám EU odebrat nebo snížit ESF-dotace? Je to tak?

Už jsem psal, že podlehnutí tlaku "lidsky" rozumím. Neříkám, že ho schvaluji, ale je to něco, co dokážu pochopit, co má logiku. Pouze ale za předpokladu, že vím, že jde o ústupek, a že vím, čemu přesně ustupuji a proč. A musím mít taky jasno, co by se muselo stát, kdy bych ustupovat konečně přestal.

Proto Vám píši. Nechci si stěžovat a obtěžovat Vás. Já, jako občan, který se nepohybuje v praktické politice, se obracím na svého politického zástupce, ABYCH TU SITUACI POCHOPIL.

Tímto bych se Vás chtěl zeptat: Na základě jakého pravidla nám hrozí odebrání dotací? Existuje nějaký paragraf v naší přístupové smlouvě nebo v Lisabonské smlouvě, který říká, že dotace jsou PODMÍNĚNÉ SOUHLASEM s politickými kroky ostatních států nebo Komise?

Rovněž bohužel úplně nechápu logiku Vašeho komentáře k výroku Petra Nečase. Pokud jeho argumentaci rozumíte, měl byste být schopný ji i hájit. Pokud ji nerozumíte, měl byste být stejně znepokojený jako já.

Děkuji a zdravím!

Matouš Novák

PS: Mohu Vaše odpovědi ukázat i jiným osobám?

 


-----Original Message-----
From: Boris Šťastný
Sent: Monday, March 26, 2012 10:36 AM
To: Matous Novak

Vážený pane Nováku,
dovoluji si upozornit, že v mé předchozí odpovědi nikde nenajdete zmínku o konkrétním pravidlu, dle kterého nám hrozí odebrání dotací. Tak to není a jedná se již o Vaši vlastní interpretaci. Hovořil jsem o budování spolehlivého a důvěryhodného partnerství, které se neopírá jen o to, co je psáno.

Odkázal jsem Vás argumentaci vlády, protože to byla ona, kdo učinil rozhodnutí. Chcete-li odpověď, měl byste hledat u primárního zdroje, já jsem do rozhodování zapojen nebyl.

Jakkoli se s poskytnutím půjčky zcela neztotožňuji, můj souhlas se opírá o dostatečné zdůvodnění vlády, které jsem Vám již posledně nastínil, a dále spočívá v loajalitě a respektu vůči premiérovi a předsedovi politické strany, kterou reprezentuji.

Věřím, že takto jsem Vám již své motivy dostatečně zdůvodnil.

S přáním hezkého dne

MUDr. Boris Šťastný
Poslanec
Předseda Výboru pro zdravotnictví

 


-----Original Message-----
From: Matous Novak
Sent: Tuesday, March 27, 2012 7:55 PM
To: 'Boris Šťastný'

Vážený pane poslanče,
samozřejmě je možné, že mám představy naivní a scestné. V praktické politice jsem se nikdy nepohyboval. Ale dovoluji si upozornit, že to, co označujete za moji interpretaci, byla otázka. Já jsem se jenom ptal. Odpověď jsem dostal. Ta odpověď je, že pravidla, podle kterých by nám byly dotace odebrány, neexistují. Přesto se to může stát.

Takže jsme se oklikou dostali k jádru problému. Připouštíte, že nám hrozí nebezpečí, ale nechcete to takto nazvat. Dotace jsou něčím podmíněné, ale nikdo neví čím přesně. Pořád znovu a znovu ustupujeme nátlakům, ale říkáme tomu spolehlivost. Spolehlivost ale je, když někdo splní, co slíbil, ne když slibuje, co po něm druzí chtějí.

Na začátku tohoto dialogu jsem vyslovil obavy, že v diskusi jsou používané nesmyslné argumenty a že jsme oběti vnějšího diktátu. Vy jste mi tyto obavy potvrdil.

Matouš Novák


 

Zpět